- Bestillingsordningen blir for mye misbrukt

Ordningen med å bestille plass på hurtigbåtene på Ryfylkefjordene kan ble tatt bort.