- Av og til kan det gå hardt føre seg

Tunge løft, ufortent kjeft og tidspress er kvardagen for mange i heimetenesta.