Eldre samlet inn til Redd Barna

Beboerne ved Vågedalen sykehjem vil sørge for at hundrevis av barn i utviklingsland får utdanning.