- Felles innsats for vestlandsveier

De fire fylkene som utgjør Vestlandsrådet vil samle sine 44 stortingspolitikere til ett møte og be om samstemt innsats for regionen.