Sammen mot mobbing

Sandnes har utviklet sitt eget program, der lærere, elever og foreldre skal gjøre en felles dugnad mot mobbing.