Dataopplæring til næringslivet

KURS: Høgskolen i Stavanger i samarbeid med Allianse setter i ganget tilbud om et bedre opplæringstilbud innenfor IKT (Informasjons-og kommunikasjonsteknologi). Tilbudet har fått navnet «HiS — IKTkompetanse», og det skal innebære undervisning av høy kvalitet somskal føre til sertifisering på programsystemer fra Microsoft,Citrix og Cisco. Sissel Tvedt Sola skal være kursansvarlig fordette opplegget.