Teller ryper i sirdalsfjellet

Fylkesmennene i Rogaland og Vest-Agder startet sist helg sammen med Sirdal kommune et omfattende prosjekt der rypene innenfor et enormt fjellområde skal telles så nøyaktig som mulig.