Fylkesutvalget argumenterer for Jåttå

Fylkesutvalget i Rogaland støtter forsvarssjefens anbefaling om å legge hovedkvarteret for forsvarskommandoen til Jåttå.