Skoleforsker tror på elevene

I videregående skole i Rogaland føler flere seg mobbet av lærere enn av medelever. Skoleforsker mener at elevenes oppfatning må tas på alvor og advarer lærerne mot spydigheter i klasserommet.