Frykter dårligere eldresomsorg

Omsorgsavdelingen i Gjesdal må holde ledig fire plasser i bofellesskap for aldersdemente for å frigjøre arbeidskraft. Ressursene må de bruke andre steder.