Drap ga politiet pengevansker

OSLO: Drapene på Tina Jørgensen (20) i Stavanger og Gunn MereteLode (32) på Bryne er blitt dyre etterforskningsprosjekter. Likefør årsskiftet hadde begge etterforskningene blitt såressurskrevende at daværende Stavanger politidistrikt og Rogalandpolitidistrikt så seg nødt til å søke Politidirektoratet omekstrabevilgninger i millionklassen.