Nullbudsjett i Rennesøy

Rennesøy vil ikke kutte i tilbudet til innbyggerne. I neste års budsjett legges det heller ikke opp til særlig økning i noen kommunale avgifter.