Hvem skal pleie demente Jostein?

I morgen blir demente Jostein Melbye skrevet ut fra sykehuset. Hanskal til Tasta sykehjem. Men sykehjemmet kan ikke ta imot ham — dekan i alle fall ikke gi ham det han trenger.