Strands gjeld bare øker

På få år er Strands gjeld mer enn doblet, og nå er den i ferd med å gjøre et nytt hopp.