10 nye schizofrene i Stavanger hvert år

Schizofreni er en meget alvorlig sykdom med symptomer i spekteret fra angst, depresjoner og søvnløshet til vrangforestillinger, hallusinasjoner og sterkt forstyrret atferd. Rundt 20 000 mennesker lever med schizofreni i Norge til enhver tid.