Bein å gå på for jærstolen

Jærstolen frå Hjelmeland har framleis friske bein sjøl om deler av møbel-Norge slit med den høge krona og noen fabrikantar flaggar utanlands.