Uvisst om salg av energiaksjer

Styret i Lyse avviste i går tilbudet fra Eigersund kommune om kjøp av kommunens andeler i Lyse-selskapet.