Trasévalg blir utredet?

Vegdirektoratet er uenig med naboer til ny riksvei 44 gjennom Ganddal i spørsmålet om trasévalget må konsekvensutredes.