Kraftverk kan få nye aggregat

SIRDAL: For to milliarder kroner kan Sira-Kvina styrke kraftreserven med like mye som dagens tre danmarkskabler.