Arbeid med dobbeltspor i 2004

Dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger kan påbegynnes allerede i 2004, mener Jernbaneverket.Under Stortingets behandling av Nasjonal transportplan for perioden 2002 til 2011 ble det flertall for å forsere dobbeltsporet. Da ble det sagt at spaden kunne stikkes i jorden om to år, nå sier Jernbaneverket 2004.