SiR-underskudd er meget alvorlig

Underskuddet ved Sentralsjukehuset er nesten doblet på to måneder. Ved utgangen av fjoråret ser det ut til å bli en minus på 78,4 millioner kroner.