• Gruppeleder i Stavanger Høyre, John Peter Hernes, tenner på ideen til bitYoga, og har allerede invitert de til samarbeidsmøte. Jarle Aasland
    Galleri

Stavanger Høyre tenner på ideen om GPS-baserte bomløsninger

Stavanger Høyre har programfestet at de ønsker GPS-baserte bom-løsninger, og har invitert bitYoga inn til møte om mulig samarbeid.