• Det vil ikkje bli gitt dispensasjonar til helikoptertransport til filming og medieføremål eller bruk av droner ved Kjerag utanom fire dagar i juni og fem dagar i september. Pål Christensen
    Galleri

Vil strame inn bruken av droner ved Kjerag

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) går inn for å strame inn bruken av droner ved Kjerag.