• Det borgerlige flertallet i Stavanger bystyre er bekymret over enkelte trender i ungdosmmiljøet. Fra venstre Inge Takle Mæstad (KrF), Per A. Thorbjørnsen (V), Karl W. Sandvig (Pp), Christine Sagen Helgø (H) og Christian Wedlre (Frp). Marie von Krogh

Setter av tre ekstra millioner for å hindre ungdomsvold i Stavanger

Flertallspartiene i Stavanger (H, Frp, V, KrF, Sp og Pp) setter av 3 millioner til strakstiltak mot bekymringsfulle trender i ungdomsmiljøet.