• Uten Høgsfjord-ferja, ingen direkte kopling mellom Forsand og Sandnes. De to kommunene slås sammen bare noen uker etter Ryfast åpnes. Viktige spørsmål for Nye Sandnes: Er det rederier som søker om løyve? Hvem blir tildelt løyvet? Er det økonomi i ferjedriften? Tor Gunnar Tollaksen

Krever 3 millioner i kaileie for Høgsfjord-ferja

Høgsfjord-sambandet ble lyst ut på anbud for 1 krone, men rederiet som får løyvet må betale 3 millioner kroner i årlig kaileie til Rogaland fylkeskommune. Dette reagerer Forsand-ordføreren på.