Nå får du trekke av bompenger på skatten

– Dette er gaven til Stavanger.

Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad la torsdag fram den nye regjeringsplattformen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Det forteller Atle Simonsen (Frp), rådgiver til Siv Jensen (Frp), etter at den nye regjeringen la fram sin politiske plattform.

– Innføring av fradrag for bompenger som du kan trekker fra på skatten. Det er gaven til Stavanger, skriver Simonsen i en tekstmelding til Aftenbladet.

Han sier regjeringen nå skal finne ut av hvordan dette skal gjøres i praksis.

Fylkeskommuner landet rundt vil også juble for dette punktet:

«Innføre statlig delgaranti for bompengelån til riksveiprosjekter i fylker som er nær grensen for hvor mye garantier de kan stille, der ordningen gir en reell risikodeling mellom stat og fylke.»

– Frp-historie

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forteller at Aftenbladet regjeringen legger 500 millioner kroner ekstra i året på bordet for bompengekutt.

Han sier dette er Frps største gjennomslag på bompenger noen gang i regjering.

– Vi skal både bygge mer vei og fortsette kampen for å redusere bompenger. Vi skal bruke 1 milliard kroner i året på å gi rabatter til mange bompengeprosjekter landet over, sier samferdselsministeren.

Ifølge statsråden er dette en økning på 500 millioner kroner årlig, når 2019-nivået legges til grunn.

– Også folk som har store utgifter, får trekke fra bompenger på skatten. Så totalt er dette det største bompengegjennomslaget vi har fått i regjering hittil. Alternativet ville vært 1 milliard høyere bompengeregning hvert år, sier statsråden.

Jon Georg Dale kan smile lurt etter gjennomslag på bompenger.

Fradrag på skatten

– Hvordan ser du for deg at det vil fungere når bompenger skal kunne trekkes fra skatten?

- Vi skal komme tilbake til alle enkeltordninger, men plattformen slår fast at vi ikke skal ha unødig høy bompengebelastninger for folk. I utgangspunktet har vi fått en formulering på å innføre et skattefradrag for store bompengeutgifter. Det er jeg veldig fornøyd med. Så skal vi fortsette bompengekampen på mange andre områder. Og så skal vi komme tilbake med konkretisering om det. I sum gir dette det største gjennomslaget på bompenger noen gang, og det beviser at det ikke stemmer at vi ikke kjemper mot bompenger, sier Dale.

– I tillegg lettes det på deler av milliardbyrden fylkene får i bompengefinansierte lån?

– Vi skal ta en delgaranti. Det betyr at garantiansvaret som fylkene har kjent på i dag, i større grad blir delt mellom staten og fylkeskommunene som har hatt stor belastning på dette, og Rogaland er ett eksempel på det, sier Dale.

Ny NTP om to år

Han lover også å realisere Nasjonal transportplan (NTP).

– Vi skal bruke 1000 milliarder fram til 2029. Vi skal også lage en ny NTP (innenfor ordinær tidsplan, journ.anm.) med en ny rullering i 2021. Samferdselsområdet er ett av de største seiersområdene for Frp.

– Men bompengene er kommet for å bli?

– Nei, det har de ikke. Oppslutningen til Frp påvirker hvor mye bompenger det er i landet. Vi har sittet i regjeringsforhandlinger i 14 dager og sagt at vi må ha gjennomslag på bompenger. Det har vi lovet velgerne våre og kjemper for hver dag, og det vil jeg kjempe for helt til vi har rent flertall. Vi har fått god drahjelp for det i denne plattformen.

– Hadde det vært ønskelig med noe på GPS-basert veiprising?

- Jeg forholder meg til plattformen vi nå har. Spørsmål om det må rettes til forhandlerne. Men vi har et utredningsarbeid på veiprising på tyngre kjøretøy som skal legges fram rundt sommeren, et utredningsoppdrag på det, så får vi se hva det viser, sier han.

Bompengepakken

 • Fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere
  bompengebelastningen for bilistene.
 • Innføre fradrag for bompengeutgifter.
 • Sikre at utenlandske vogntog betaler bompenger og andre avgifter.
 • Redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP.
 • At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.
 • Fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning.
 • At bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres.
 • Åpne for lengre nedbetalingstid for bompengegjeld i fergeavløsningsprosjekter.
 • Innføre statlig delgaranti for bompengelån til riksveiprosjekter i fylker som er nær grensen for hvor mye garantier de kan stille, der ordningen gir en reell risikodeling mellom stat og fylke.
Publisert: