• Statens vegvesen stanset en lastebil med en skummel passasjer under en kontroll for tungtransport i formiddag. Det viste seg at det kun var en maske de så. Statens vegvesen

Skummel passasjer viste seg å være en dukke

Statens vegvesen foretok kontroll på tungtransport i formiddag. Et kjøretøy med en passasjer uten bilbelte ble stoppet. Det viste seg at dette kun var en slags dukke.