• Ifølge opplæringsloven skal alle elever ha et trygt og godt skolemiljø. Jon Ingemundsen

Tidligere ansatt ved Sandnes-skole med mange mobbeklager: – Det er ville tilstander

Foreldre til 17 barn ved en skole i Sandnes har sendt klage til Fylkesmannen om mobbing. En tidligere ansatt forteller om ville tilstander.