• Sola-ordfører Ole Ueland (H) ønsker ikke å uttale seg om damfyllingsforslaget før det eventuelt foreligger i en reguleringsplan. - Men på generelt grunnlag er jeg positiv til biligutbygging på Kvithei, sier ordføreren. I dag stopper bebyggelsen på Hålandsmarka. Cornelius Munkvik

Kampen om Kvithei fortsetter

— Det haster med å bygge boliger, sier Sola-ordfører Ole Ueland (H). - Det haster med å ta vare på naturmangfoldet, sier aksjonsgruppa Vern av Kvithei.