Her slår tjuvene til

Innenfor lå sandnesparet og sov. Få meter utenfor snek tjuvene seg rundt hushjørnene på jakt etter verdigjenstander, men de ble fanget på film.