90 dager for utukt og dyremishandling

En 25-åring må sone 90 dagers fengsel etterå ha blitt funnet skyldig i trusler mot eks-samboer, utuktig adferdog dyremishandling.