- Barnevernet blir ikke hørt

KS Rogaland ber kommuner i Sør-Rogaland si opp samarbeidsavtale med Bufetat. — Vi blir oversett. Det vil til slutt gå ut over barna, sier Hilde Gunn Bjelde.