• Blant grunneierne som granskerne fra Rogaland Revisjon har intervjuet, er søsknene Ellen Jepson og Knud Knudsen i Myrveien som Aftenbladet intervjuet for ett år siden. Da kommunen skulle erverve den flotte 15 mål store tomta oppfor Store Stokkavann til friområde, ville rådmannen bare la eierne beholde hus og hage på 1,2 mål. Snippen på 0,7 mål med uthuset på hvor Jepson har hester, høner og kaniner, var det ikke snakk om at de kunne få beholde. Da grep politikerne inn. Fredrik Refvem

Rådmannen i Stavanger holder på omstridt tvangskjøp-praksis

Rådmannen vil fortsatt at kommunen skal eie, ikke leie, arealer til friområder. Bystyret behandler saken 31. mars.