• Blir dette synet erstatta av barn med nettbrett i framtida? E-bøker blir i alle fall eit alternativ. Formiddagar er det ofte barn frå barnehagar og skular innom Time bibliotek. Her elevar frå Rosseland skule. Jonas Haarr Friestad

Tysdag kjem e-boka til ditt bibliotek

I juni lånte biblioteket på Sølvberget ut 2000 e-bøker, mest av alle storbyar i landet. No kjem tilbodet itl heile fylket.