Dømt til å betale tilbake millionbeløp

Lege Roald Byre (54) er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale tilbake vel 1 million kroner i trygderefusjon til Rikstrygdeverket.