Kuttar tilskot til minstepensjonistar

Det er skammeleg at rådmannen vil ta frå minstepensjonistane i neste års budsjett, seier Johannes Rettedal i Pensjonistpartiet.