Jordskiftesjef i Rogaland trekker seg

Rogaland er landets mest ekspansive jordbruksfylke. Likevel vil Regjeringen legge ned Nord-Rogaland Jordskifterett med 3,6 årsverk i Aksdal, og overføre oppgavene til Stord i Hordaland.