• Mye av frøbanken er allerede spredd på egnede områder i Sømmevåg-etterligningen ved Leirberg. - Vi har forsøkt å lage en ny spireplass for dvergålegraset som er så lik som mulig den gamle, sier prosjektleder Odd-Magnar Nerland i Statens vegvesen. Cornelius Munkvik

Dvergålegraset koster oss 50 millioner kroner

I disse dager flyttes dvergålegraset fra Sømmevågen, ved flyplassen. Det er bare ett problem: Den utrydningstruede planten er borte.