• Terje Vallestad har vært eneeier av Sting i flere år og vil nå få med flere nye medeiere. Anders Minge

Sting oppløst, men gjenoppstår

Selskapet bak Café Sting er oppløst, men driften fortsetter som før med ny satsing, ny daglig leder og nye medeiere.