Bussjåfører krever dobbel pris

Snart to år etter at rabattordningen trådte i kraft i Stavanger,krever mange bussjåfører fremdeles full pris i nærtakstsonen. -Passasjerene har selv et ansvar, sier SOT— direktør Odd Aksland.