Haugianere og brødrevenner skapte misjonsbyen

I Nygatens forsamlingshus feires det i dag stort at det er nøyaktig 175 år siden landets første misjonsforening ble stiftet 5. desember 1826. Den ga grunnlaget for misjonsbyen Stavanger.