• mms_20140722_213600.jpg Lisa Karin Sollie Eriksen

Trafikkulykke på E39

En mann er kjørt til Stavanger universitetssykehus etter en trafikkulykke på E39 ved Gjedrem.