• Tirsdag ligger 28 år gamle "West Alpha" til testing utenfor Ølensvåg. Riggen skal benyttes i en omstridt prøveboring i Karahavet nord for Sibir. I bakgrunnen, noen kilometer unna riggen, skimtes kystvaktskipet "K/V Tor". Håvard Vestbø, Rivest.no

Her vokter kystvakten Exxon-plattformen mot Greenpeace

Greenpeace sitt flaggskip er på vei til Ølen. Politiet har bedt Kystvakten om bistand til å holde demonstranter vekke fra den omstridte riggen.