Breaker i kirkekjelleren

Det hviskes, jubles, kommenteres, klappes, gåes ut og inn, beundres og bues. Vi besøker Loff1 i Hana Kirke.