Henlegger dyrevern-saken mot Molaug

Nestleder i den interkommunale dyrevernnemnda, Rolf Teig, sier til Aftenbladet at han vil gå til Riksadvokaten for å få en vurdering av Bergen politikammers henleggelse av de to anmeldelsene mot assisterende politimester Gunnvor Molaug for vanskjøtsel av sauene på Stokka Gård.