Høyesterett forkastet kjæremålet i Viksveen-saken

Høyesteretts kjæremålsutvalg har i ettermiddag forkastet anken fra påtalemyndigheten i saken mot Aftenbladets Brussel-korrespondent Stein Viksveen.