Foreldre kjemper for Lunde

– Nedleggelse av Lunde skole vil splitte bygda, sier Ingunn Ousdal og Gunn Siri Ousdal. Svigerinnene har begge småbarn på grendeskolen som i år teller 17 elever fra 1. — 7.klasse.