Flere biler skadet etter at vegbanen sank

Flere uheldige bilister har fått skader på bilene etter at vegbanen sank med en halv meter i Egersund.