To kvinner hentet ut med helikopter

To kvinner i slutten av 20-årene gikk seg fast i mørket ved Solknuten i Hjelmeland.