Mauren trivst på helsesenter

Ved Skjold helsesenter trivst mauren. Han har krope inn både på helsestasjonen og på behandlingsrommet på legekontoret. Mauren deiser også til tider ned frå taket.